Ενημέρωση για την σκολίωση του διαφράγματος

Το ρινικό διάφραγμα είναι μία ανατομική δομή από χόνδρο οστά και μεμβράνες που χωρίζει τη μύτη στα δύο ρουθούνια της και διαμορφώνει συμμετρικά δεξιά και αριστερά του τις δύο ρινικές κοιλότητες, από τις οποίες εισέρχεται και εξέρχεται ο εισπνεόμενος αέρας. Ένα στραβό διάφραγμα δε φαίνεται συνήθως εξωτερικά και φυσικά δε σημαίνει πως συνυπάρχει και με στραβή μύτη απαραίτητα.

Ένα στραβό διάφραγμα μπορεί να οφείλεται είτε σε κληρονομικά αίτια είτε σε κάποιον προϋπάρχον τραυματισμό. Η θεραπεία στη προκειμένη περίπτωση κρίνεται επιβεβλημένη προκειμένου να αποκατασταθεί η αναπνοή και να