Ενδείξεις παιδικής βαρηκοΐας

Το παιδί χρήζει άμεσης εκτίμησης από έμπειρο και εξειδικευμένο Ωτορινολαρυγγολόγο όταν φαίνεται να μην ανταποκρίνεται όταν το φωνάζουν, ακούει τη τηλεόραση σε μεγάλη ένταση, μιλάει πολύ δυνατά, λέει τις λέξεις λανθασμένα και είναι συχνά εκνευρισμένο και υπερκινητικό. Στο ιατρείο μπορεί να γίνει εκτίμηση και ακριβής μέτρηση της ακουστικής ευαισθησίας από την νεογνική ηλικία, και να αντιμετωπισθεί έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Με γνώμονα τα σημερινά δεδομένα, υπάρχει ευρεία εξάπλωση των ανιχνευτικών προγραμμάτων - δοκιμασιών νεογνικής βαρηκοΐας (newborn hearing screening tests). Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνει ο αριθμός των παιδιών που διαγιγνώσκονται με πιθανή βαρηκοΐα αμέσως μετά τη γέννηση τα οποία όμως καταλήγουν να καθυστερούν στους λοιπούς αναγκαίους διαγνωστικούς χειρισμούς.

Τα προφανή πλεονεκτήματα της έγκαιρης διάγνωσης και παρέμβασης σε παιδιά με βαρηκοΐα, έχουν τεκμηριωθεί βιβλιογραφικά και υπάρχει καθολική συμφωνία στο  ότι ο διαγνωστικός έλεγχος πρέπει να ολοκληρωθεί πριν τον έκτο μήνα της ζωής με επακόλουθη θεραπευτική παρέμβαση.

Για τα παιδιά, η έγκαιρη - ορθή διάγνωση πιθανής  βαρηκοΐας και η κατάλληλη αντιμετώπισή της επιτρέπει την έκθεση στους ήχους του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη των ακουστικών ικανοτήτων που είναι απαραίτητα για την προφορική επικοινωνία με την ανάπτυξη λόγου και ομιλίας.

Τα εκλυόμενα ακουστικά δυναμικά του εγκεφαλικού στελέχους (ABR) χρησιμοποιούνται ευρέως για πολλά χρόνια ως αντικειμενική μέθοδος ακοολογικού ελέγχου σε νεογνά και παιδιά, ενώ πρόσφατα η εξέταση με Ακουστικά Προκλητά Δυναμικά Συνεχούς Ερεθίσματος, που θεωρείται ως μορφή ηλεκτροφυσιολογικής ακοομετρίας (ASSR), δίνει τη δυνατότητα γρήγορης και αντικειμενικής εκτίμησης του ουδού ακοής ανά συγκεκριμένη συχνότητα.

Χρησιμοποιώντας από την σύγχρονη διαγνωστική φαρέτρα τις διαθέσιμες εξετάσεις που υπάρχουν (τυμπανομετρία, προσδιορισμός  ηχητικών αντανακλαστικών ωτοακουστικές εκπομπές, ABR  ASSR), κάθε μία  ξεχωριστά και σε συνδυασμό, μπορούμε εγκαίρως και με ακρίβεια να διαγνώσουμε στον χώρο του εργαστηρίου του ιατρείου όλες τις διαβαθμίσεις της υποτιθέμενης βαρηκοΐας από πολύ νωρίς και να επέμβουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά βοηθώντας το βρέφος από τους πρώτους μήνες της ζωής του.