Ενημέρωση για την εκκριτική ωτίτιδα, μυριγγοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (tubes)

Η εκκριτική ωτίτιδα αποτελεί μια από τις ποιο συχνές  παιδο-ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις μέχρι την είσοδο του παιδιού στην προεφηβεία. Σχετίζεται άμεσα με την υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα, οφειλόμενη εν μέρει και στην ιδιαιτερότητα της ανατομίας της πάσχουσας περιοχής σε αυτές τις ηλικίες και εν γένει στην λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η εκκριτική ωτίτιδα αποτελεί μια από τις ποιο συχνές  παιδο-ωτορινολαρυγγολογικές  παθήσεις μέχρι την είσοδο του παιδιού στην προεφηβεία. Σχετίζεται άμεσα με την υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα, οφειλόμενη εν μέρει και στην ιδιαιτερότητα της ανατομίας της πάσχουσας περιοχής σε αυτές τις ηλικίες και εν γένει στην λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Είναι πάθηση του μέσου ωτός, και συνίσταται στη συλλογή υγρού πίσω από το τύμπανο αντιδραστικά   λόγω ελλιπούς λειτουργίας ή πλήρης απόφραξης της ευσταχιανής σάλπιγγας. Το κύριο σύμπτωμα της είναι η άλλοτε άλλου βαθμού βαρηκοΐα που προκαλεί η οποία είναι αγωγιμότητας με ή χωρίς την εμφάνιση πόνου, γεγονός που πολλές φορές αργεί να ευαισθητοποιήσει τους γονείς. Οι κύριες αιτίες της δυσλειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας είναι οι συχνές λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού με υπόβαθρο την συνύπαρξη υπερτροφίας των αδενοειδών εκβλαστήσεων, την αλλεργική προδιάθεση και τη ρινίτιδα, καταστάσεις πολύ συχνές στην παιδική ηλικία.

Η μυριγγοτομή είναι μια μικρή τομή που γίνεται στον τυμπανικό  υμένα προκειμένου να διευκολυνθεί άμεσα η παροχέτευση του συγκεντρωμένου υγρού που βρίσκεται πίσω από αυτόν. Η ιατρική αυτή πράξη έχει σαν αποτέλεσμα την άμεση ανακούφιση από τον πόνο. Η μικρή  αυτή τομή επουλώνεται συνήθως ομαλά μέσα στις επόμενες 72 ώρες χωρίς να αφήσει κάποιο σημάδι.

Οι σωληνίσκοι αερισμού τοποθετούνται για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των υποτροπιαζόντων φλεγμονών των αυτιών ή της μακρόχρονης ύπαρξης υγρού πίσω από τον τυμπανικό υμένα, που προκαλεί σαφή μείωση της ακοής. Οι σωληνίσκοι επιτρέπουν τον αερισμό και την παροχέτευση του μέσου τμήματος του αυτιού, που βρίσκεται πίσω από την τυμπανική μεμβράνη, μένουν στη θέση τους για 8-18 μήνες περίπου και τελικά  πέφτουν μέσα στον έξω ακουστικό πόρο και απομακρύνονται με ή χωρίς την βοήθεια του ιατρού.

Οι επεμβάσεις αυτές συνδυάζονται συνήθως με αδενοειδεκτομή (κρεατάκια), υπό γενική αναισθησία προσδοκώντας στην μέγιστη αποκατάσταση της λειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας που θα επιτρέψει και την πλήρη ανάρρωση.