Ενημέρωση για το βράχος φωνής

Το βράγχος φωνής ή βραχνάδα, είναι μια διαταραχή της ποιότητας της φωνής και είναι ένας γενικός όρος ο οποίος περιγράφει μία ανώμαλη αλλαγή της φώνησης.

Πώς μπορώ να ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα καρκίνου;

Υπάρχουν πολλά αίτια βράγχους φωνής εκ των οποίων τα περισσότερα δεν είναι σοβαρά και παρέρχονται μετά από σύντομο  χρονικό διάστημα. Το πιο σύνηθες αίτιο είναι η οξεία λαρυγγίτιδα που συνήθως συμβαίνει μετά από λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού ή από έντονη χρήση της  φωνής. Χρόνιο βράγχος μπορεί να παρουσιαστεί μετά από μη ορθή χρήση της φωνής για μεγάλο χρονικό διάστημα όπως για παράδειγμα σε τραγουδιστές, εκπαιδευτικούς και κληρικούς με την μορφή κάλων ή πολυπόδων στις φωνητικές χορδές. Άλλη μία συνήθης αιτία βραχνάδας σε μεγαλύτερους ενήλικες είναι τα τραύματα του λάρυγγα, οι αλλεργίες και η λαρυγγοφαρυγγική  παλινδρόμηση, όταν δηλαδή το γαστρικό υγρό του στομάχου παλινδρομεί από τον οισοφάγο και ερεθίζει το οπίσθιο συνήθως τμήμα των φωνητικών χορδών.

Η χρήση καπνού με ή χωρίς λήψη αλκοόλ είναι μία επικίνδυνη αιτία βραχνάδας πού λόγω επικινδυνότητας χρήζει άμεσης εκτίμησης και αντιμετώπισης.

Πέρα όμως από το ιστορικό καπνίσματος και αλκοόλ, άλλα συμπτώματα και ευρήματα  που κάνουν αναγκαία την άμεση εκτίμηση του βράγχους από έναν Ωτορινολαρυγγολόγο είναι:

  • Η διάρκεια του πάνω από 2 εβδομάδες,
  • πιθανή συνυπάρχουσα δυσκολία ή πόνος στην κατάποση που έχει διαρκέσει περισσότερο από 2 εβδομάδες,
  • συνυπάρχουσα διόγκωση στο τράχηλο διάρκειας πάνω από 2 εβδομάδες.