ΡΙΝΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

Παραδείγματα από περιστατικά που έχουν υποβληθεί σε αισθητική και λειτουργική ρινοπλαστική.

Στις παρακάτω ενδεικτικές εικόνες μπορείτε να βρείτε πλήθος προσωπικών περιστατικών του Δρ. Παναγιωτόπουλου τα οποία εμφάνιζαν προεγχειρητικά διαφόρου βαθμού δυσμορφίες λειτουργικές και αισθητικές της μύτης.

‘Ολες αντιμετωπίσθηκαν επιτυχώς όσον αφορά την αποκατάσταση της ελεύθερης αναπνοής μέσω της μύτης με θεαματική βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος όπου αυτό ήταν αναγκαίο.


 • Before-Δρ. Παναγιωτόπουλος Γεωρ.
  After-Δρ. Παναγιωτόπουλος Γεωρ.
  Before Δρ. Παναγιωτόπουλος Γεωρ. After
 • Before-Ρινοπλαστικη1
  After-Ρινοπλαστικη1
  Before Ρινοπλαστικη1 After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-pagiotopoulos
  After-pagiotopoulos
  Before pagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-gpanagiotopoulos
  After-gpanagiotopoulos
  Before gpanagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
 • Before-panagiotopoulos
  After-panagiotopoulos
  Before panagiotopoulos After
error: Τα κείμενα στην ιστοσελίδα gpanagiotopoulos.gr είναι Πνευματική ιδιοκτησία του ΩΡΛ Ιατρού Παναγιωτόπουλου Γεώργιου. Απαγορεύεται η αντιγραφή τους.