Ενημέρωση για τα προβλήματα των σιελογόνων αδένων και την σιαλενδοσκόπηση

Η διερεύνηση των αποφρακτικών παθήσεων των σιελογόνων αδένων με την συνδρομή της τεχνολογίας μπορεί και γίνεται πλέον με την χρήση ειδικών ημιεύκαμπτων μικροενδοσκοπίων (σιαλενδοσκόπηση).

H σιαλενδοσκόπηση ουσιαστικά αποτελεί μία καινοτόμος επαναστατική τεχνική ενδοσκοπικής αφαίρεσης λίθων και επιτρέπει τον υπό άμεση όραση έλεγχο του συστήματος των εκφορητικών πόρων των μείζονων σιαλογόνων αδένων.

Διαδραματίζει  τα τελευταία χρόνια σημαντικότατο ρόλο τόσο στη διάγνωση όσο και στην θεραπεία των νοσημάτων τους αντικαθιστώντας σε σημαντικό βαθμό μη αναγκαίους απεικονιστικούς ελέγχους (σιελογραφία, υπέρηχος, απλές ακτινογραφίες της περιοχής, αξονική και μαγνητική τομογραφία) επιπλέον δε, στη πλειοψηφία των περιπτώσεων, απαλλάσσει τον πάσχοντα από μη αναγκαία χειρουργική αφαίρεση του πάσχοντος αδένα.

Με την μέθοδο αυτή είναι δυνατή η αφαίρεση λίθων των σιαλογόνων αδένων και η διάταση, διάσπαση των αποφρακτικών φαινομένων που ταλαιπωρούν τον ασθενή χωρίς να απαιτείται χειρουργική παρέμβαση ή κάποια επιπρόσθετη ιατρική πράξη. 

Ο ασθενής σε περιβάλλον ιατρείου με την χρήση μόνο τοπικής αναισθησίας απαλλάσσεται από το αποφρακτικό φαινόμενο με την μικρότερη δυνατή βλάβη στους γειτονικούς ιστούς, με διατήρηση του αδένα χωρίς ανάγκη αφαίρεσης αυτού και σε σύντομο χρονικό διάστημα αναρρώνει και επανέρχεται στις προηγούμενες δραστηριότητές του.