Ενημέρωση για τις εμβοές

Οι εμβοές είναι ήχοι ποικίλης χροιάς και έντασης, τους οποίους αντιλαμβάνεται κάποιο άτομο στο αυτί - αυτιά του ή στο κεφάλι του και δεν προέρχονται από εξωτερικό ακουστικό ερέθισμα.

Υπάρχουν ποικίλες καταστάσεις που συνοδεύονται από εμβοές που αφορούν παθήσεις των ώτων και της ακουστικής οδού και όχι μόνο. Εάν διαγνωστεί κάποιο συγκεκριμένο ωτολογικό – ακοολογικό πρόβλημα, η αντιμετώπιση του μπορεί να συνεπάγεται και μείωση ή εξαφάνιση των εμβοών.

Βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει ειδική παθολογία και κατ’επέκταση θεραπεία για την αντιμετώπιση τους με αποτέλεσμα το κάθε περιστατικό που ταλαιπωρείται από εμβοές να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα μετά την ολοκλήρωση του διαγνωστικού ελέγχου.

Στόχοι της θεραπευτικής προσέγγισης είναι αν όχι η εξαφάνιση – ελάττωση των εμβοών η ενδυνάμωση του ατόμου και εν γένει της στάσης του απέναντι σε αυτές ούτως ώστε να μην τον ενοχλούν πια (Tinnitus masking devices, Cognitive Behavour Therapy, Tinninitus Retraining Therapy κτλ).