Διαταραχές Κεντρικής Ακουστικής Επεξεργασίας

Μπορεί κάποιο παιδί ή ενήλικας να παραπονείται ότι ‘δεν ακούει καλά’ και να έχει καλό ακοόγραμμα? Με άλλα λόγια, με έναν απλό ακοολογικό έλεγχο μπορούμε να υποθέσουμε ότι ελέγχουμε το σύνολο της ακουστικής μας αντίληψης? Δυστυχώς ή ευτυχώς ‘ακούμε’ με τον εγκέφαλό μας και το αυτί αποτελεί απλά το μέσο με το οποίο μεταφέρεται η ηχητική πληροφορία στο  Κεντρικό Ακουστικό  Σύστημα. Η αντίληψη συνεπώς της ομιλίας αποτελεί προϊόν μίας κεντρικότερης ακουστικής επεξεργασίας.

Η Κεντρική Ακουστική Επεξεργασία αναφέρεται στην ικανότητα και την αποτελεσματικότητα με την οποία το Κεντρικό Ακουστικό Νευρικό Σύστημα επεξεργάζεται και αποκωδικοποιεί τις ακουστικές πληροφορίες. Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Ακουστική Επεξεργασία αναφέρεται στην αντίληψη της ομιλίας που λαμβάνει χώρα κατά την διάρκεια της καθημερινότητας μας.

Αυτή η διαταραχή μπορεί να εμφανιστεί είτε μεμονωμένα είτε να συνυπάρχει με άλλες νευροαναπτυξιακές διαταραχές (δυσλεξία, ειδική γλωσσική διαταραχή κ.ά.) ενώ δεν προϋποθέτει πάντα κάποιου είδους βαρηκοϊας (αν και όταν συνυπάρχει μπορεί επιπρόσθετα να την επηρεάσει αρνητικά).

Πιθανές ενδείξεις για προβλήματα στην Κεντρική Ακουστική Επεξεργασία, συσχετίζονται άμεσα με κάποια είδη συμπεριφοράς στην καθημερινότητα του παιδιού ή ακόμα και του ενήλικα όπως :       

1 Δυσκολίες στην αντίληψη, κατανόηση της ομιλίας ιδιαίτερα σε περιβάλλον με θόρυβο, με χαρακτηριστικό παράδειγμα εντός της σχολικής αίθουσας.

2 Δυσκολίες στην παρακολούθηση μιας συζήτησης. Μπορεί να ακούει όσα λέγονται, αλλά αδυνατεί να δίνει προσοχή σε όλα

3 Δυσκολίες στην διάκριση μεταξύ ομόηχων λεξών π.χ. ‘ήχος’ – ‘τοίχος’.

4 Δυσκολίες στην απομνημόνευση λεπτομερειών των όσων άκουσε και στην παρακολούθηση, εκτέλεση οδηγιών.

5 Δυσκολίες έκφρασης, δυσκολίες στο διάβασμα και τον συλλαβισμό

6 Χρειάζεται να ακούσει τις εντολές περισσότερες από μία φορές και ζητάει συχνά από τον συνομιλητή του να επαναλάβει όσα λέει

7 Έντονη ανησυχία σε περιβάλλον με έντονη ακουστική δραστηριότητα.

Στις περιπτώσεις αυτές τίθεται η ένδειξη πραγματοποίηση στοχευμένων ακοολογικών δοκιμασιών για την εκτίμηση της Κεντρικής Ακουστικής Επεξεργασίας. Μετά από τη διενέργεια των αντιστοίχων ακοολογικών εξετάσεων (που πραγματοποιούνται στο εξειδικευμένο νευροωτολογικό εργαστήριο του ιατρείου) αν διαγνωστεί διαταραχή ακουστικής επεξεργασίας, υπάρχει δυνατότητα περεταίρω παρέμβασης για την επιτυχή αντιμετώπισή της.