Ενημέρωση για την λειτουργική και αισθητική ρινοπλαστική

Λειτουργική και αισθητική ρινοπλαστική. Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα;

Οι άνθρωποι ζητούν επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής για τη βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης που έχει αντίκτυπο και στον ψυχισμό τους. Η μύτη κατέχοντας την κεντρικότερη θέση στο πρόσωπο γύρω από την οποία παρατάσσονται όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, είναι φυσικό να απασχολεί την πλειοψηφία των αισθητικών και επανορθωτικών παρεμβάσεων.

Η μύτη εκτός από βασικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου επιτελεί και ένα σπουδαίο λειτουργικό ρόλο στην ποιότητα της αναπνοής. Η  λειτουργία της σχετίζεται άμεσα με το φιλτράρισμα του εισπνεόμενου αέρα και επιτελείται κατεξοχήν μέσω των ρινικών κογχών με την θέρμανση, καθαρισμό, εφύγρανση και την απρόσκοπτη βέβαια δίοδό του μέσω αυτής.  Έτσι, οποιοδήποτε ανατομικό κώλυμα ή δυσμορφία μπορεί να συνοδεύεται από αρνητικό αντίκτυπο και στην αναπνοή με την εμφάνιση ρινικής συμφόρησης, ‘μπουκώματος’.

Η μπουκωμένη μύτη σε αυτή την περίπτωση αναγκάζει τον πάσχοντα να αναπνέει από το στόμα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η μείωση της ποιότητας ζωής του ατόμου γιατί η μόνιμα βουλωμένη μύτη συσχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με στεγνό στόμα, αυξημένη ευπάθεια σε λοιμώξεις, μειωμένη αίσθηση όσφρησης και γεύσης, συχνούς πονοκεφάλους, κακή ποιότητα ύπνου με υπνηλία και εύκολη κόπωση κατά την διάρκεια της μέρας και ροχαλητό. Οποιαδήποτε λοιπόν δυσμορφία στη μύτη μπορεί να επηρεάζει και την συνολική εμφάνιση του προσώπου αλλά και την υγεία του ατόμου.

Η λειτουργική ρινοπλαστική είναι η μέθοδος εκείνη που θα αποκαταστήσει και την αισθητική δυσμορφία (ύβος-καμπούρα στην ράχη της μύτης, ανωμαλίες της κορυφής, του σχήματος των ρωθώνων, αποκλίσεις της ρινικής πυραμίδας – στραβή μύτη κ.τ.λ.) αλλά και την λειτουργία της (μέσω αποκατάστασης σκολιωτικών ρινικών διαφραγμάτων, υπερτροφίας ρινικών κογχών, αφαίρεσης τυχόν πολυπόδων ή άλλης παθολογίας, ανεπάρκεια ρινικών βαλβίδων κτλ).

Αποτελεί κατεξοχήν ανώδυνη επέμβαση που στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν θα απαιτήσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο της μίας μέρας για την νοσηλεία  και  6-7 ημέρες για την επιστροφή του υποψηφίου στις καθημερινές του υποχρεώσεις.

Ο έμπειρος και δημιουργικός χειρουργός αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία και την εφαρμογή απεικονιστικών προγραμμάτων προσομοιάζει το μετεγχειρητικό αισθητικό αποτέλεσμα της παρέμβασης από την πρώτη επίσκεψη του ασθενούς.

Επιπλέον με φωτογραφικά αρχεία ήδη χειρουργημένων ασθενών με παρόμοια προβλήματα, βοηθά τον υποψήφιο να κατανοήσει από πριν τις αλλαγές που θα πραγματοποιηθούν και τους σχετικούς με αυτές χειρουργικούς χειρισμούς που απαιτούνται. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφευχθεί ο κίνδυνος εξαιτίας απειρίας, επιδιορθώνοντας ένα καθαρά αισθητικό πρόβληµα, να αλλοιωθούν δοµές που παίζουν βασικό ρόλο στην λειτουργία της μύτης και την αναπνοή, µε αποτέλεσµα ο ασθενής μετεγχειρητικά να µην αναπνέει και να αναγκαστεί να υποβληθεί εκ νέου σε επέµβαση.

Συμπερασματικά η λειτουργική ρινοπλαστική θα πρέπει να συνδυάζει ‘το τερπνόν μετά του ωφελίμου’ επιτυγχάνοντας δύο κύριους στόχους. Ο πρώτος περιλαμβάνει την βελτίωση της φυσιολογικής της λειτουργίας με την δυνατότητα του ασθενούς να αναπνέει σωστά και αβίαστα επιτυγχάνοντας επιπλέον καλύτερη ποιότητα ύπνου και κατ’επέκταση ξεκούρασης.

Ο δεύτερος στόχος οριοθετείται από μία μύτη που δεν θα φαίνεται ψεύτικη ή ‘χειρουργημένη’, εναρμονισμένη απόλυτα με τον σωματότυπο και τα λοιπά χαρακτηριστικά του προσώπου ώστε ακόμα και άτομα του οικείου περιβάλλοντος να διαπιστώνουν μία ευχάριστη διαφορετικότητα χωρίς να μπορούν να προσδιορίσουν τον υπεύθυνο παράγοντα αυτής της αλλαγής.