Ενημέρωση για τα προβλήματα που εμφανίζονται κατά την πτήση και την κατάδυση

Παρά την αναμφισβήτητη αγάπη του για την θάλασσα και την πτήση, ο άνθρωπος δεν παύει να είναι ένα ον που ‘σχεδιάστηκε’ να ζει στην ξηρά. Σε φυσιολογικές συνθήκες η πίεση του αέρα στο οπίσθιο τμήμα του τυμπάνου εξισορροπείται με την ατμοσφαιρική που υπάρχει στον έξω ακουστικό πόρο, λόγω της λειτουργίας της ευσταχιανής σάλπιγγας, η οποία παραμένει κλειστή, ανοίγοντας κατά την κατάποση, το χασμουρητό η ενεργητικά με τον χειρισμό Valsava.

Οι  μεταβολές πιέσεων που συνοδεύουν το περιβάλλον της πτήσης και της κατάδυσης είναι μια δυνητικά σοβαρή δοκιμασία για τον τυμπανικό υμένα και ιδιαίτερα για την ευσταχιανή σάλπιγγα που είναι το όργανο εκείνο που είναι υπεύθυνο για την εξισορρόπηση των πιέσεων και από τις δύο πλευρές του τυμπάνου. Αυτός είναι ο λόγος που δεν συγχωρούνται λάθη. Αν δεν τηρηθούν συγκεκριμένοι, προτυποποιημένοι κανόνες ή αν υπάρχει έστω και ένα μικρό πρόβλημα στο αυτί, οι συνέπειες μπορεί να είναι δυνητικά πολύ σοβαρές.

Ενεργός λοίμωξη ανωτέρου αναπνευστικού (κοινό κρυολόγημα - συνάχι), ιστορικό ρινικών πολυπόδων και αλλεργίας, σκολιώσεις  ρινικού διαφράγματος και υποτροπιάζουσες ρινοκολπίτιδες ( χρόνια ιγμορίτιδα-μετωπιαία κολπίτιδα) αποτελούν τους πιο συχνούς παράγοντες εμφάνισης προβλημάτων από τα αυτιά αλλά και τους παραρρίνιους κόλπους σε τέτοια περιβάλλοντα μεταβολών πίεσης.

Προληπτικά θα πρέπει να γίνεται τακτικός έλεγχος του ανώτερου αναπνευστικού και των αυτιών από τον εξειδικευμένο Ωτορινολαρυγγολόγο σε άτομα που εκτίθενται συχνά σε τέτοια περιβάλλοντα. Είναι σοβαρή αμέλεια να μην ζητηθεί η βοήθειά του σε κάθε ένδεχόμενο πρόβλημα, ακόμα και όταν νομίζει το ίδιο το άτομο πως ξέρει πώς να το αντιμετωπίσει.