Ενημέρωση για τις ρινικές κόγχες

Χρόνια Ρινική Συμφόρηση και Υπερτροφικές Ρινικές Κόγχες

Ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού παραπονείται για μόνιμη ή για μεγάλο χρονικό διάστημα δυσχέρεια αναπνοής από την μύτη.

Στις συχνότερες αιτίες που προκαλούν ρινική απόφραξη περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ιογενείς λοιμώξεις του ανωτέρου αναπνευστικού με χαρακτηριστικό παράδειγμα το κοινό κρυολόγημα, χρόνιες αλλεργικές και μη ρινίτιδες, ρινοκολπίτιδες (π.χ. ιγμορίτιδα), καθώς  και  παθήσεις που σχετίζονται με την εσωτερική ανατομία της μύτης όπως σκολιώσεις του ρινικού διαφράγματος, ύπαρξη πολυπόδων ή ύπαρξη διόγκωσης των ρινικών κογχών.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία μεγάλη