Ενημέρωση για την λειτουργική και αισθητική ρινοπλαστική

Λειτουργική και αισθητική ρινοπλαστική. Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα;

Οι άνθρωποι ζητούν επεμβάσεις αισθητικής χειρουργικής για τη βελτίωση της εξωτερικής τους εμφάνισης που έχει αντίκτυπο και στον ψυχισμό τους. Η μύτη κατέχοντας την κεντρικότερη θέση στο πρόσωπο γύρω από την οποία παρατάσσονται όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του, είναι φυσικό να απασχολεί την πλειοψηφία των αισθητικών και επανορθωτικών παρεμβάσεων.

Η μύτη εκτός από βασικό χαρακτηριστικό της εξωτερικής εμφάνισης του προσώπου επιτελεί και ένα σπουδαίο λειτουργικό ρόλο στην ποιότητα της αναπνοής. Η  λειτουργία της σχετίζεται άμεσα με το φιλτράρισμα του