Ενημέρωση για την γαστροοισοφαγική και λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση

Ο όρος γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) αναφέρεται στην παλινδρόμηση στομαχικού περιεχομένου εντός του οισοφάγου ενώ η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση (ΛΦΠ) αναφέρεται στην παλινδρόμηση περιεχομένων του στομάχου στην περιοχή του λάρυγγα (συνηθέστερα στο οπίσθιο τμήμα αυτού) και του φάρυγγα, η οποία τελικά οδηγεί σε χρόνιες  φλεγμονώδεις αλλοιώσεις του αντίστοιχου βλεννογόνου.

Τα τυπικά συμπτώματα στης γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης περιλαμβάνουν οπισθοστερνικό καύσος- άλγος (καούρα), αναγωγές και ξινίλες,  δυσφορία και πόνο στο ύψος του στομάχου, σιαλόρροια και λιγότερο συχνά δυσπεψία και μετεωρισμό.

Η συμπτωματολογία της λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης είναι περισσότερο άτυπη (σιωπηλή παλινδρόμηση) και