Ενημέρωση για την κακοσμία του στόματος

Η κακοσμία του στόματος  αποτελεί ένα κατεξοχήν κοινωνικό πρόβλημα που αφορά και τα δύο φύλα σε ολόκληρο το φάσμα των ηλικιών. Η κακοσμία μπορεί πέρα από κοινωνικές, επαγγελματικές και ψυχολογικά δυσάρεστες συνέπειες να είναι σύμπτωμα σοβαρότατων νοσημάτων που χρήζουν άμεσης εκτίμησης και αντιμετώπισης.

Οι ασθενείς με κακοσμία του στόματος πρέπει να αντιμετωπίζονται με εξαιρετική προσοχή, εξατομικευμένα, παίρνοντας λεπτομερές ιατρικό ιστορικό για να οδηγηθούν σε αποτελεσματική και μόνιμη θεραπεία.

Η πλειοψηφία των περιπτώσεων κακοσμίας του στόματος ή δύσοσμης αναπνοής έχει άμεση σχέση με αιτίες που εντοπίζονται στον