Ενημέρωση για τις εμβοές

Οι εμβοές είναι ήχοι ποικίλης χροιάς και έντασης, τους οποίους αντιλαμβάνεται κάποιο άτομο στο αυτί – αυτιά του ή στο κεφάλι του και δεν προέρχονται από εξωτερικό ακουστικό ερέθισμα.

Υπάρχουν ποικίλες καταστάσεις που συνοδεύονται από εμβοές που αφορούν παθήσεις των ώτων και της ακουστικής οδού και όχι μόνο. Εάν διαγνωστεί κάποιο συγκεκριμένο ωτολογικό – ακοολογικό πρόβλημα, η αντιμετώπιση του μπορεί να συνεπάγεται και μείωση ή εξαφάνιση των εμβοών.

Βέβαια στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει ειδική παθολογία και κατ’επέκταση θεραπεία για την αντιμετώπιση τους με αποτέλεσμα το