Ενημέρωση για το βράχος φωνής

Το βράγχος φωνής ή βραχνάδα, είναι μια διαταραχή της ποιότητας της φωνής και είναι ένας γενικός όρος ο οποίος περιγράφει μία ανώμαλη αλλαγή της φώνησης.

Πώς μπορώ να ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα καρκίνου;

Υπάρχουν πολλά αίτια βράγχους φωνής εκ των οποίων τα περισσότερα δεν είναι σοβαρά και παρέρχονται μετά από σύντομο  χρονικό διάστημα. Το πιο σύνηθες αίτιο είναι η οξεία λαρυγγίτιδα που συνήθως συμβαίνει μετά από λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού ή από έντονη χρήση της  φωνής. Χρόνιο βράγχος μπορεί να παρουσιαστεί μετά από μη ορθή χρήση