Ενημέρωση για τις διαταραχές της όσφρησης και της γεύσης

Όσφρηση  είναι  ουσιαστικά  η  αντίληψη  της  οσμής  από  την  μύτη, γεύση  είναι  η  αντίληψη  από  την  γλώσσα  αδρά του  γλυκού,  ξινού,  αλμυρού  πικρού (και προσφάτως του ‘umami’) ενώ με τον όρο άρωμα αναφερόμαστε στον    συνδυασμό  γεύσης, όσφρησης  και  τριδυμικού  ερεθισμού.

Η  όσφρηση  αν  και   ανήκει  στις  αρχέγονες  αισθήσεις  παραμένει  λίγο  ως  πολύ  μία  κατεξοχήν  παραμελημένη  αίσθηση.  Σε  όλα  τα  στάδια  της  εξέλιξης,  από  τις  πιο  απλές  και  πρωτόγονες  μορφές  ζωής,  η  οσφρητική  λειτουργία  ακόμη  και  στην  πιο  υπανάπτυκτη  μορφή  της  είναι  εκείνη  η  οποία  θα  προειδοποιήσει  άμεσα