Αμυγδαλεκτομή, είναι πάντα απαραίτητη;

Δυστυχώς παρατηρείται την σημερινή εποχή συχνά η τάση να συστήνεται η αμυγδαλεκτομή ‘ελαφρά την καρδία’ σε περιπτώσεις με ασαφείς ενδείξεις. Μπορεί η αμυγδαλεκτομή να αποτελεί χειρουργική επέμβαση ρουτίνας, κάθε όμως χειρουργική επέμβαση έχει και τους κινδύνους της.

Συνεπώς, η απόφαση για αμυγδαλεκτομή θα πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ επί συγκεκριμένων ενδείξεων, και όταν αποκλειστούν άλλοι παράγοντες ή αίτια που θα μπορούσαν έμμεσα να επηρεάσουν αρνητικά την λειτουργία των αμυγδαλών.