Ενημέρωση για τα προβλήματα των σιελογόνων αδένων και την σιαλενδοσκόπηση

Η διερεύνηση των αποφρακτικών παθήσεων των σιελογόνων αδένων με την συνδρομή της τεχνολογίας μπορεί και γίνεται πλέον με την χρήση ειδικών ημιεύκαμπτων μικροενδοσκοπίων (σιαλενδοσκόπηση).

H σιαλενδοσκόπηση ουσιαστικά αποτελεί μία καινοτόμος επαναστατική τεχνική ενδοσκοπικής αφαίρεσης λίθων και επιτρέπει τον υπό άμεση όραση έλεγχο του συστήματος των εκφορητικών πόρων των μείζονων σιαλογόνων αδένων.

Διαδραματίζει  τα τελευταία χρόνια σημαντικότατο ρόλο τόσο στη διάγνωση όσο και στην θεραπεία των νοσημάτων τους αντικαθιστώντας σε σημαντικό βαθμό μη αναγκαίους απεικονιστικούς ελέγχους (σιελογραφία, υπέρηχος, απλές ακτινογραφίες της περιοχής, αξονική και μαγνητική τομογραφία)