Ενημέρωση για την εκκριτική ωτίτιδα, μυριγγοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού (tubes)

Η εκκριτική ωτίτιδα αποτελεί μια από τις ποιο συχνές  παιδο-ωτορινολαρυγγολογικές παθήσεις μέχρι την είσοδο του παιδιού στην προεφηβεία. Σχετίζεται άμεσα με την υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα, οφειλόμενη εν μέρει και στην ιδιαιτερότητα της ανατομίας της πάσχουσας περιοχής σε αυτές τις ηλικίες και εν γένει στην λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η εκκριτική ωτίτιδα αποτελεί μια από τις ποιο συχνές  παιδο-ωτορινολαρυγγολογικές  παθήσεις μέχρι την είσοδο του παιδιού στην προεφηβεία. Σχετίζεται άμεσα με την υποτροπιάζουσα οξεία μέση ωτίτιδα, οφειλόμενη εν μέρει και στην ιδιαιτερότητα της ανατομίας της πάσχουσας περιοχής σε