Ενημέρωση για την Ζάλη – Ίλιγγο

Το αίσθημα της ζάλης είναι μια δυσάρεστη και πολλές φορές στρεσσογόνος δοκιμασία την οποία έχει βιώσει η πλειοψηφία των ανθρώπων σε κάποια στιγμή της ζωής τους. Ευτυχώς, όμως, στις περισσότερες περιπτώσεις δεν πρόκειται για μια απειλητική για τη ζωή κατάσταση, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μειώνει δραματικά την ποιότητα ζωής του πάσχοντα.

Όταν οι ασθενείς μιλούν για ίλιγγο και ζάλη περιγράφουν συχνά μία πληθώρα συμπτωμάτων που μπορεί να μην έχουν απολύτως σχέση με διαταραχή της ισορροπίας. Ως ίλιγγο ορίζουμε το αίσθημα της περιστροφής του περιβάλλοντος γύρω από